Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nowosolna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nowosolna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nowosolna.

Mapa Geoportal Nowosolna
Mapa z granicą gminy Nowosolna

Dane urzędu

Urząd Gminy NowosolnaRynek Nowosolna 1Łódź, 92-703

Tel: 42 6164500

Fax: 42 6164544

Elektroniczna skrzynka podawcza: /1006082/SkrytkaESP

E-mail: urzad@gminanowosolna.pl

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Nowosolna: 1006082

Witryna: www.gminanowosolna.pl

Władze lokalne: Wójt Piotr Szcześniakurzad@nowosolna.gminarp.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Nowosolnej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Nowosolna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Nowosolna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Nowosolnej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Nowosolnej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Nowosolnej

Gmina Nowosolna w liczbach

Powierzchnia gminy Nowosolna*

54 km2

2114 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nowosolna*

5 159 mieszkańców

1781 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nowosolna*

96 mieszkańców na km2

810 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nowosolna

Geoportal Nowosolna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Nowosolna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Nowosolna.

Dostęp do danych Geoportalu Nowosolna

Jak powstał Geoportal gminy Nowosolna?

Geoportal Nowosolna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nowosolna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Nowosolna.

Geoportal Nowosolna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Nowosolna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nowosolna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nowosolna?

Informacje na Geoportalu Nowosolna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nowosolna?

Korzyści z Geoportalu Nowosolna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nowosolna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nowosolna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nowosolna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nowosolnej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nowosolnej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nowosolna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nowosolna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nowosolna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nowosolnej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nowosolnej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nowosolna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nowosolna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nowosolnej.

  Geoportal gminy Nowosolna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nowosolna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nowosolnej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nowosolna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nowosolnej.

  W Geoportalu Nowosolna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nowosolna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nowosolnej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nowosolna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nowosolna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nowosolna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nowosolna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nowosolna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nowosolna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nowosolna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nowosolna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nowosolnej. W Geoportalu gminy Nowosolna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowosolnej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowosolna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nowosolna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Nowosolna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Nowosolna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Nowosolna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Nowosolna.

 • Zabytki w gminie Nowosolna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Nowosolna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Nowosolna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Nowosolna.

 • Informacje o wyborach w gminie Nowosolna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Nowosolna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Nowosolna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Nowosolna dla mieszkańców

Geoportal Nowosolna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nowosolna. Na mapie Nowosolnej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nowosolna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nowosolna. Korzystając z map Geoportalu gminy Nowosolna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nowosolna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nowosolna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nowosolna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować